banner
English
Ngày 1 tháng 3 năm 2021
Trụ sở chính và các công ty
Thông báo công bố thông tin
Cơ cấu tổ chức
Đập Thảo Long là nơi ngăn giữa hai nguồn nước, một bên là nguồn nước ngọt của dòng sông Hương thơ mộng còn một bên là nguồn nước mặn của Biển Đông bao la